Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
ofe-pozewgrupowy.pl

Dołącz do pozwu grupowego przeciwko ZUS i Skarbowi Państwa

Przewodnik - jak przystąpić do pozwu grupowego

 1. Należy pobrać ze strony (zob. zakładka Dołącz do pozwu), wypełnić i podpisać dwa dokumenty: umowę oraz oświadczenie o przystąpieniu do grupy.

 2. Dokonać wpłaty w wysokości 500 złotych na poczet kosztów sądowych i kosztów administracyjnych postępowania na rachunek bankowy: "Kancelaria Adwokacka Paweł Kowalczyk", ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa;  22 1140 2004 0000 3202 7503 8034 w tytule przelewu: "pozew zbiorowy – opłaty, imię i nazwisko, nr PESEL".
  Na powyższą kwotę składają się wszelkie koszty administracyjne i sądowe należne od każdego z Członków Grupy w związku z prowadzeniem postępowania, w tym:

  • opłata sądowa od pozwu;
  • kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu;
  • opłaty za znaczki pocztowe;
  • koszt obsługi strony www.ofe-pozewgrupowy.pl służącej komunikacji z Członkami Grupy;
  • zaliczka na poczet ogłoszenia prasowego;
  • zaliczka na poczet ewentualnych innych wydatków w postępowaniu obciążających stronę powodową, w tym na poczet wynagrodzenia ewentualnego biegłego;
  • zwrot kosztów sądowych przeciwnikowi, o ile sąd tak postanowi.
  Kwoty te nie stanowią wynagrodzenia Kancelarii. Kancelaria za prowadzenie sprawy w imieniu Członków Grupy nie pobiera wynagrodzenia, a nadwyżka wpłaconych kwot zostanie zwrócona każdemu z Członków Grupy.

 3. Oryginały obu dokumentów wraz z zaświadczeniem o ubezpieczeniu w otwartym funduszu emerytalnym, zaświadczeniem o wysokości środków zgromadzonych na subkoncie w OFE i dowodem uiszczenia opłaty należy przesłać pocztą na adres:
  Kancelaria Adwokacka Paweł Kowalczyk
  ul. Bednarska 7
  00-310 Warszawa
  z dopiskiem "reprezentant grupy adw. Paweł Kowalczyk"